Artykuł marża-TSUE

źródło:
https://rynek-turystyczny.pl/artykul/33427/jednak-marza-prognozowana#

JEDNAK MARŻA PROGNOZOWANA

W dniu 19.12.2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok dotyczący opodatkowania zaliczek w turystyce przez biura podróży (sprawa C-422/17, szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Skarpa Travel sp. z o.o. w Krakowie). Wniosek o wydanie orzeczenia w tej sprawie w trybie prejudycjalnym złożył w lipcu ubiegłego roku Naczelny Sąd Administracyjny.

taxes 1027103 1280

– Można było spodziewać się wyroku tej treści, gdyż sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w większości przypadków podzielają opinię Rzecznika Generalnego, a ten już we wrześniu wypowiedział się w duchu niekorzystnym dla branży, przychylając się do zdania, że obowiązek podatkowy z tytułu zaliczki powstaje w chwili jej otrzymania – zauważa prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski, który uczestniczył w rozprawie 7 czerwca br. w Luksemburgu.
Zdaniem Polskiej Izby Turystyki, dzisiejsze rozstrzygnięcie Trybunału zdecydowanie nie służy interesom branży turystycznej i wskazuje na przyjęcie kierunku niekorzystnego dla polskich przedsiębiorców. Jego realizacja w praktyce będzie wymagać dostosowania przepisów bądź opublikowania przez Ministerstwo Finansów wiążących objaśnień dotyczących VAT marży w celu  ustalenia jasnych zasad określania marży prognozowanej, co wymaga głębokiej analizy. Polska Izba Turystyki, która w sprawie VAT marży od lat występuje w obronie interesów branży, chętnie włączy się w prace nad znalezieniem rozwiązania, które mimo nieprzychylnego wyroku TSUE, pozwoli przyjąć wykładnię jak najbardziej korzystną dla przedsiębiorców. Liczymy na to, że dzięki współpracy z Ministerstwem uda się wypracować stanowisko uwzględniające interesy polskiej branży turystycznej.Wszystko co powyżej…

… to wystarczająco dużo, by podjąć działania zmierzające do usprawnienia
sobie pracy w poprawnym przygotowaniu, administrowaniu i rozliczaniu organizowanych imprez własnych. 

Czasochłonność, utrzymanie poprawności obliczeń, konieczność rozważenia wielu wariantów i możliwości, konieczność prowadzenia odpowiedniej dokumentacji -wszystko to sprawia, że proces przygotowania “imprezy własnej” jest jednym z trudniejszych elementów pracy biura podróży. Przedstawiamy aplikację, która wydatnie ułatwi i usprawni Twoją pracę. 

Co znajdziesz w aplikacji?

 • Kalkulator imprez własnych
  • automatyczne pobieranie kursu walut 
   (codzienna średnia NBP)
  • obliczanie wartości imprezy w dowolnej walucie
   (automatyczne przeliczanie kwot walut usług/zaliczek na PLN)
 • Administrowanie zaliczek na poczet kalkulowanej imprezy
  • zliczanie zaliczek i prognozowanej marży w kolejnych miesiącach
  • wykazywanie wysokości nadpłaty/niedopłaty podatku po
   zakończeniu imprezy
  • Wydruk księgowy – zestawienie zaliczek wraz prognozowanymi marżami i podatkami VAT  
 •   Administrowanie usług (zakupionych świadczeń)
  • zintegrowany arkusz z kalkulacją i zaliczkami dotyczącymi organizowanej imprezy
   – umożliwia bieżącą analizę

Aplikację możesz samodzielnie dostosować do własnych wymogów uzupełniając
lub wprowadzając samodzielnie własne określenia lub nazwy czynności, usług, …itp.

Co jeszcze ?

... możesz w dowolnej chwili odłożyć kalkulowanie imprezy
i bez problemów powrócić do kalkulacji w dowolnym czasie, … za 10 min. , za dzień, dwa, …
Jeżeli pracowało się nad imprezą, w której zmuszeni byliśmy do kalkulowania na dwóch, trzech,
… kilku walutach, to wystarczy dwa kliknięcia, (by zaktualizować kursy walut)
i już można kontynuować wcześniej rozpoczętą i zaniechaną kalkulację. 

możesz powiązać (“polinkować”)  dokumentację (faktury zaliczek, usług),
tak by przywołać odpowiedzi dokument jednym kliknięciem.
Tym samym tworzymy doskonałe i kompletne archiwum organizowanych imprez własnych.

możesz tworzyć najrozmaitsze zestawienia dotyczące jednej, dwóch, 
… wszystkich imprez własnych, by przeprowadzić analizę bądź sporządzić np. raport dla księgowości. 


ZOBACZ UDOGODNIENIA KALKULATORA

Brak możliwości komentowania.