Opłaca się

Jeżeli interesują Cię tematy tu poruszane – wypełnij poniższy formularz.
Będziemy Cię informować o pojawiających się tu nowościach.

Opłaca się rzetelne prowadzenie wykazu umów

Źródło: Wiadomości Turystyczne 2019-01-31

Od ponad dwóch lat funkcjonuje w Polsce Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
System opiera się na składkach odprowadzanych przez biura podróży, a zatem musi posiadać instrumenty prawne do ich egzekwowania.

Marszałek województwa wydaje decyzje administracyjne o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat – w przypadku gdy:

– przedsiębiorca turystyczny nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych w wyznaczonym przez marszałka województwa terminie lub

– stwierdził rażące naruszenie przez przedsiębiorcę turystycznego warunków wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, o których mowa w art. 31

Obowiązki jakie posiadają organizatorzy związane są przede wszystkim z prowadzeniem wykazu zawieranych umów, terminowego składania deklaracji TFG oraz opłacania składek zgodnych z deklaracjami.

Wykaz zawartych umów

Szczegółowe wyliczenie informacji, jakie powinien zawierać wykaz umów sporządzany przez organizatora zawiera art. 9 ustawy o imprezach turystycznych, zgodnie z którym taki wykaz zawiera:

 1. Numer rezerwacji lub umowy
 2. Termin zawarcia umowy
 3. Termin imprezy turystycznej
  lub wykonania usługi w ramach powiązanych usług turystycznych
 4. Liczbę podróżnych objętych umową
 5. Łączną cenę usług objętych umową
 6. Miejsce lub trasę wykonania umowy
 7. Rodzaj środka transportu, jeżeli przewóz objęty jest umową
 8. Terminy i wysokość faktycznie dokonanych przedpłat
 9. Termin i wysokość zwrotu wpłat podróżnemu, jeżeli zwrot został dokonany

Zgodnie z przepisami, każdy organizator zobowiązany jest do prowadzenia wykazu umów podpisanych z klientami, zawierającymi konkretne informacje. Ułatwieniem jest, iż ustawa dopuszcza prowadzenie wykazu w formie elektronicznej np. plik Excel

Deklaracje  do TFG

Bieżące i rzetelne prowadzenie wykazu umów i ujętych powyżej powinno znacznie ułatwić comiesięczne wypełnianie deklaracji, które de facto powinno polegać na przeniesieniu danych
z wykazu do deklaracji i pomnożeniu przez obowiązujące stawki.

 

Aplikacja zawierająca Kalkulator Imprez Własnych rozwiązuje comiesięczny problem.
Sugerujmy skorzystanie z naszego rozwiązania.


Jeżeli chcesz skomentować KLIKNIJ TU


Brak możliwości komentowania.