VAT marża w turystyce

źródło:
https://rynek-turystyczny.pl/artykul/33427/jednak-marza-prognozowana#

JEDNAK MARŻA PROGNOZOWANA

W dniu 19.12.2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok dotyczący opodatkowania zaliczek w turystyce przez biura podróży (sprawa C-422/17, szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Skarpa Travel sp. z o.o. w Krakowie). Wniosek o wydanie orzeczenia w tej sprawie w trybie prejudycjalnym złożył w lipcu ubiegłego roku Naczelny Sąd Administracyjny.

taxes 1027103 1280

– Można było spodziewać się wyroku tej treści, gdyż sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w większości przypadków podzielają opinię Rzecznika Generalnego, a ten już we wrześniu wypowiedział się w duchu niekorzystnym dla branży, przychylając się do zdania, że obowiązek podatkowy z tytułu zaliczki powstaje w chwili jej otrzymania – zauważa prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski, który uczestniczył w rozprawie 7 czerwca br. w Luksemburgu.

Jeżeli chcesz wykorzystać plik w swojej pracy …

Wszystko co powyżej…

… to wystarczająco dużo, by podjąć działania zmierzające do usprawnienia sobie pracy w poprawnym przygotowaniu, administrowaniu i rozliczaniu organizowanych imprez własnych. 

Czasochłonność, utrzymanie poprawności obliczeń, konieczność rozważenia wielu wariantów i możliwości, konieczność prowadzenia odpowiedniej dokumentacji -wszystko to sprawia, że proces przygotowania “imprezy własnej” jest jednym z trudniejszych elementów pracy biura podróży. Przedstawiamy aplikację, która wydatnie ułatwi i usprawni Twoją pracę. 

Co znajdziesz w aplikacji?

 • Kalkulator imprez własnych
  • automatyczne pobieranie kursu walut 
   (codzienna średnia NBP)
  • obliczanie wartości imprezy w dowolnej walucie
   (automatyczne przeliczanie kwot walut usług/zaliczek na PLN)
 • Administrowanie zaliczek na poczet kalkulowanej imprezy
  • zliczanie zaliczek i prognozowanej marży w kolejnych miesiącach
  • wykazywanie wysokości nadpłaty/niedopłaty podatku po
   zakończeniu imprezy
  • Wydruk księgowy – zestawienie zaliczek wraz prognozowanymi marżami i podatkami VAT  
 •   Administrowanie usług (zakupionych świadczeń)
  • zintegrowany arkusz z kalkulacją i zaliczkami dotyczącymi organizowanej imprezy – umożliwia bieżącą analizę

Aplikację możesz samodzielnie dostosować do własnych wymogów uzupełniając lub wprowadzając samodzielnie własne określenia lub nazwy czynności, usług, …itp.

Co jeszcze ?

... możesz w dowolnej chwili odłożyć kalkulowanie imprezy i bez problemów powrócić do kalkulacji w dowolnym czasie, … za 10 min. , za dzień, dwa, …
Jeżeli pracowało się nad imprezą, w której zmuszeni byliśmy do kalkulowania na dwóch, trzech, … kilku walutach, to wystarczy dwa kliknięcia, (by zaktualizować kursy walut) i już można kontynuować wcześniej rozpoczętą i zaniechaną kalkulację. 

możesz powiązać (“polinkować”)  dokumentację (faktury zaliczek, usług), tak by przywołać odpowiedzi dokument jednym kliknięciem. Tym samym tworzymy doskonałe i kompletne archiwum organizowanych imprez własnych.

możesz tworzyć najrozmaitsze zestawienia dotyczące jednej, dwóch,  … wszystkich imprez własnych, by przeprowadzić analizę bądź sporządzić np. raport dla księgowości. 

Arkusze w Kalkulatorze


2:09 minutowy filmik – prezentacja ogólna przedstawiająca kolejne arkusze 

 • sposoby poruszania się po programie
 • przechodzenie z arkusza do arkusza
 • automatyczne odświeżanie kursów walut wybranych do kalkulacji
Arkusz NBP-odśwież

Arkusz WALUTA


1:41 minutowy filmik – prezentacja elementów arkusza WALUTA

 • lista skrótów walut (tabela pomocnicza – wyszukiwanie trzyliterowego skrótu waluty w celu wpisania go w odpowiednie miejsce)
 • wybór sposobu kalkulacji (na podstawie ręcznie wpisanego kursu, czy na podstawie kursu automatycznie pobranego)
 • sposoby (udogodnienia) przechodzenia do innych arkuszy
Arkusz WALUTA

Arkusz KALKULACJA cz.1


1:55 minutowy filmik – prezentacja arkusza KALKULACJA (część 1)

 • lewa i prawa strona arkusza
 • zasady dotyczące uzupełniania  (wpisywania) danych
Arkusz KALKULACJA cz.1

Arkusz KALKULACJA cz.2


3:50 minutowy filmik – prezentacja arkusza KALKULACJA (część 1)

 • poruszanie się pomiędzy arkuszem WALUTA a KALKULACJA
 • “listy rozwijane” – modyfikowanie / uzupełnianie
Arkusz KALKULACJA cz.2

Arkusz KALKULACJA cz.3


3:26 minutowy filmik kolejna część prezentacji arkusza KALKULACJA

 • kalkulowanie kolejnych dni organizowanej imprezy
 • uzupełnianie daty aktualizacji kursu walut
 • wybór waluty do kalkulacji
Arkusz KALKULACJA cz.3

 

Zainteresowana/y aplikacją ?

Wypełnij formularz. Oddzwonimy w ciągu 12 godzin.

Brak możliwości komentowania.